דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

"פרקים נבחרים בתולדות מדינת ישראל " בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים,חוקר תולדות מדינת ישראל בעת החדשה. מנחם טילמן -

איך עשו האוליגרכים את הונם העצום | " "סוד עלייתם של האוליגרכים הרוסיים איך שמה מדינת ישראל את ידה | " "פרוייקט האטום של מדינת ישראל על היכולת הגרעינית מה באמת קרה לעמירם ניר | ״ "פרשת איראנגייט " פרשת אל"מ ג׳ו אלון - נספח חיל האוויר בוושינגטון"

4.12.23 11.12.23

18.12.23 25.12.23

20

Made with FlippingBook flipbook maker