דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

קרימינולוגיה- הצד האפל של החיים מארק טווין אמר: "האדם דומה לירח, לכל אחד יש צד אפל ומוסתר שאותו הוא אינו מראה לאף אחד" - בסדרה זו לדאבוני, אראה לכם שהוא צדק. קצין צה"ל ומשטרה, מומחה להתנהגות אנושית. קרימינולוג ומחבר שני ספרים על רוצחים סדרתיים אבי זלבה - ועל נשים קטלניות.

העבריינים ואנחנו - מצא את ההבדלים בדוגמאות אמת מהארץ ומהעולם, אראה שבניגוד לתפיסה הרווחת העבריינים אינם כה שונים מאיתנו, אם בכלל? אתייחס למניעים, סביבה ואישיות. בתי סוהר - מה באמת קורה שם? בתורת הענישה (פונולוגיה) לבתי הכלא יש תפקיד מרכזי בהרתעה אישית וחברתית. נדון בסוגיות שונות העולות מתפקודי המאסר ויעילותו. במוחם של רוצחים סדרתיים מה מניע בני אדם (באם ניתן להגדירם כך?) לרצוח ולהמשיך לרצוח בני אדם אחרים. נדון במונחים הקשורים אליהם כמו: פריפיליה, קורבן חלופי, התמודדות עם דחייה, גבולות האנושיות והתעללות בילדות. רצח רוז פיזם - מי רצח את רוז ומה היה המניע? שאלות שאין להן תשובה סופית עד היום. נדון ב "שגעון בשניים" הגדרת הרצח, והגדרת השידול. אספר מה קורה איתם היום. איך מפענחים פשע? נדון בכמה אלמנטים מרכזיים כמו: זירת עבירה, עדות ראייה, מדובב, תרגילי חקירה, איכונים והקלטות.

1.1.24

8.1.24

15.1.24

22.1.24

29.1.24

21

Made with FlippingBook flipbook maker