דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

מסע הריגול המרתק נטוס לעקוב אחר המרגלים בארה"ב, משם נחדור לפעילות הסוכנים הכפולים, ונעבור לקחת חלק במזימות בינ"ל בוינה. נבחן ההבדלים בין מציאות לדמיון בעולם החשאי ונכיר את ה"ריגול הידידותי" המתוחכם. לאחר מסע ריגול חובק עולם שנעבור בסדרה זו, ניווכח שעולם הריגול הוא הרבה יותר מכל מה שחשבנו. שירת במשרד ראש הממשלה, במגוון תפקידים ייחודיים בארץ ובחו"ל כעובד ומפקד. סער קדמון - בשילוב אירועים של ניסיונו וחוויותיו, המביא את במבט מבפנים סער משתף את הקהל אותם הכיר מקרוב בעבודתו ברחבי העולם. אחרים

השכן שלי מרגל | " "סיפורים אמריקנים "סוכנים כפולים" "בין מציאות לדמיון בעולם הביון" וינה: "מגרש המשחקים של עולם הריגול הבינלאומי" ריגול בין ידידות

4.3.24 11.3.24 18.3.24 8.4.24 15.4.24

23

Made with FlippingBook flipbook maker