דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

סדנאות תרבות והעשרה

סמסטר א׳

פותחים שבוע עם סיפור של חז"ל 09:00-10:15 | ׳ יום א

https://www.hughug.co.il/w5148

חכמינו, שכתבו מערכת חוקים חדשה במחצית הראשונה של האלף הראשון, שינו כליל את פני היהדות. במערכת חוקים זאת – משולבים אלפי סיפורים. יחד עם המון ספרי מדרשים, יש לפנינו ספרות עשירה ומשובחת שחושפת בפנינו את הרעיונות המנחים של המשנה והתלמוד. מה שמדהים הוא, שסיפורים אלה עדיין רלוונטיים היום, לדתיים ולחילוניים כאחד...בכל מפגש לומדים סיפור ומשוחחים עליו. מוזמנים. תואר שני באגדות חז"ל. בעבר מרצה באורנים. צביה כפיר -

מחשבת ישראל 10:45-12:00 | ׳ יום א

שנתי

https://www.hughug.co.il/w7917

סוגיות ונושאים ביהדות ובמחשבת ישראל, ששורשיהם בעבר, והשלכותיהם משפיעות על חיינו, גם בימים האלה. המשתתפים יוזמנו לבחור נושאים. נתייחס גם לחגים, למועדים, לימי זיכרון שחלים באותו השבוע ביהדות ובדתות אחרות. - תואר שני בתלמוד לימד באונ' חיפה ואורנים. עוזי לושי

32

Made with FlippingBook flipbook maker