דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

חדש

שנתי

תחנות בספרות העברית 10:45-12:00 | ׳ יום א

https://www.hughug.co.il/w0224

נקדיש את הקורס להתפתחות הספרות העברית - למן הסיפור המקראי, דרך הספרות התלמודית, שירת ספרד, ספרות ההשכלה, ספרות ראשית הציונות ועד הספרות העברית המודרנית למבוגרים ולילדים. נקרא סיפורת ושירה ונבחן אותן מהיבטים שונים: הייחוד של הסוגות השונות והתקופות השונות, העולם הערכי שמגולם בכל יצירה והשיחה האינטרטקסטואלית בין היצירות. בת קיבוץ דן שבגליל העליון, בעלת תואר ראשון בהיסטוריה ופילוסופיה ותואר שני במדעי היהדות. רות דרורי - עסקה בהכשרת אנשי חינוך בתחומי הרוח והחברה, ובדיאלוג יהודי-ערבי. מנחה בביתה את מפגשי "ספרות אצל רות" ועורכת לשון.

חדש

בית מדרש - סוגיות עכשוויות בראי המקורות 10:45-12:00 | ׳ יום ב

סמסטר א׳

https://www.hughug.co.il/w6179

אנו רגילים לדיונים בסוגיות ודילמות עכשוויות ברשתות החברתיות, במאמרי דעה בעיתונות ובשיחות סלון. אך רבות מהסוגיות הללו אינן חדשות ולכן הן זוכות להתייחסויות מגוונות ומעניינות במקורות היהודיים הקלאסיים. בקורס נעלה סוגיות אקטואליות בתחומים מגוונים ונראה דעות שונות לגביהן, דרך טקסטים מסוגות ותקופות שונות. נדון ביחסי עובד-מעביד, בדעות שונות על מנהיגות ראויה, ביחס לתרבות זרה ולמיעוטים החיים בתוכנו, בפרטיות ובביוש (שיימינג) ועוד סוגיות שעל הפרק. לא נדרש ידע מוקדם. - ד"ר בתלמוד. ד"ר סיגלית אור

33

Made with FlippingBook flipbook maker