דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

שפות

ערבית ממשיכים 09:00-10:15 | ׳ יום א שיעור ערבית מדוברת, מתאים לבעלי רקע כלשהו בשפה הערבית. ניתן לבדוק התאמה לקורס עם המורה כמו כן ניתן לקבל את חומר הלימוד שנלמד בקורס מתחילים. מורה לערבית. רונן יבור - שנתי

https://www.hughug.co.il/w5022

חדש

ערבית מתחילים 10:45-12:00 | ׳ יום א שעור ערבית מדוברת למי שאין לו רקע קודם ורוצה לדבר ערבית. מורה לערבית. רונן יבור -

שנתי

https://www.hughug.co.il/w1655

ספרדית ממשיכים 09:00-10:15 | ׳ יום ב מדברים מהשיעור הראשון. ספרדית היא שפה קלה וקליטה. הקורס מתאים למי שכבר התנסה בלימוד השפה וגם למי שלא. שיטת לימוד ייחודית ומהנה. *פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים מורה לספרדית. רות מזרחי - שנתי

https://www.hughug.co.il/w2073

40

Made with FlippingBook flipbook maker