דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

תוכן העניינים

6 7

מידע כללי

נהלי הרשמה

8-11

דורות בדרכים

12

טבע בעין המצלמה

13-15

הרצאות

16-17

סדרות מוזיקה

18-27

קצרות ולעניין - סדרות קצרות ומעניינות

28-31

עולם ומלואו

32-39

סדנאות תרבות והעשרה

40-41

שפות

42-44

פעילות גופנית

45-48

יצירה

49-51

חוגי יצירה אחה״צ

52-54

ארכיאולוגיה

55-56

דורות עד הבית פעילויות ביישובי המועצה

57-61

מרכז יום דורות

62-65

פעילות חברתית ומרכזי תמיכה

66-67

תכניות קהילתיות ופעילות חברתית

68-71 73 72 74-75 76

המחלקה לשרותים חברתים

זמני הסעות תמחור חוגים מערכת חוגים שבועית קפיטריה דורקה

5

Made with FlippingBook flipbook maker