דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

סיור

03.06.24 | סיור בטבריה | 9

, יוצגו החפירות האחרונות והמידע שנלמד בהרצאות. ד"ר וליד אטרש יוביל את הסיור

חפירת מגה מוצא מהקולוניה הרומית ועד הכפר | 10 24.06.24 | העות'מאני קולוניה

הרצאה

בתקופה הרומית נראה שיש לזהותו עם היישוב אמאוס (קולוניה), שהוקם בהנחיית אספסיאנוס כדי ד"ר עוזי עד, וטרנים של הצבא הרומי לאחר דיכוי המרד הגדול. הממצא האדריכלי המרשים ביותר מיישוב זה. 800 ליישב בתקופה הביזנטית שכן באתר יישוב חקלאי אמיד, שבמרכזו כנסייה, ששימש כנראה גם תחנת דרכים, סמוך לדרך שקישרה בין ירושלים ליפו. המידע שנאסף מבית הקברות של קאלוניה שופך אור על מנהגי קבורה מקומיים ששולבו בהלכות הקבורה המוסלמיות העיקריות, מוסיף ידע על התרבות החומרית המקומית ומאפשר להשוות אותה לאתרים כפריים אחרים, לערים ולריכוזי נוודים.

54

Made with FlippingBook flipbook maker