דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

דורות עד הבית פעילויות ביישובי המועצה

מבחר פעילויות מוצעות בישובים במסגרת "דורות עד הבית" הפעילויות הן פרי חשיבה ותכנון משותף בין מרכז דורות והרכזים בישובים. ליד כל פעילות מצוין מחיר, ניתן לשלב עם פעילויות בקתדרת דורות, לפי מחירון דורות אצל הרכזים בישובים. או הזול מבניהם. הרשמה לפעילויות תתבצע

לחודש ₪ 100 - חוג פעילות גופנית בישוב מחירון: ₪ 30 - מחיר השתתפות בהרצאה

מחיר השתתפות בסדנא - משתנה בהתאם לעלות הסדנא

אוריינות דיגיטאלית מוא"ז זכתה בקול קורא של "ישראל דיגיטלית" במסגרת זו הוקצה תקציב ייעודי לקורסים וסדנאות בתחום הדיגיטאלי. מגוון קורסים יוצעו לישובים ויפתחו להנאתכם בכפוף להרשמה של מינימום נרשמים. ההשתתפות בקורסים תהייה ללא דמי השתתפות. *ניתן לשלב פעילות בישוב עם פעילות במרכז דורות, חישוב המחיר יהיה לפי מחירון דורות או מחיר "דורות עד הבית" או הזול מבניהם. *התשלום הינו שנתי על פי רישום ולא על פי נוכחות.

55

Made with FlippingBook flipbook maker