דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

מידע כללי

שנת הלימודים בקתדרה תפתח בשעה טובה (במרכז דורות ובישובים) 27.6.2024 יום א ותסתיים בסוף חודש יוני 8.10.2023 - ב 3.3.24-27.6.24 סמסטר שני: | 8.10.23-29.2.24 סמסטר ראשון:

לוח חופשות: פסח - יום הזיכרון ויום העצמאות - שבועות -

פעילות רגילה) 30.4( 22.4-29.4.24 ימים שני ועד שני 13-14.5.2024 ימים שני ושלישי 11-12.6.24 ימים שלישי ורביעי

• הפעילות לחברי מרכז היום ולחברי מועדון מופת תתקיים במשך כל השנה למעט במועדים והחגים שפורסמו מעלה. • במהלך השנה נחגוג ונציין אירועים מיוחדים, חגים וטקסים עליהם תבוא הודעה מראש. יתכן שנאלץ לבטל פעילות, אך אין על העמותה חובת החזרת שיעור. • בתקופת יולי-אוגוסט תתקיים פעילות מיוחדת בעלות נפרדת, פרסום יופיע באתר ובלוחות המודעות בדורות, השתתפות בהרשמה מראש. שעות וירשם 3 • פעילות בדורות נמשכת שעה ורבע (למעט חוגי התעמלות) . יום פעילות נמשך כשני חוגים. • תמחור חומרים לחוגי יצירה - מופיע בדפי החוגים שבחוברת. )73 • הסעות תתקיימנה רק בתחילת ובסוף יום הפעילות (פירוט הסעות בעמוד

6

Made with FlippingBook flipbook maker