דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

קבוצות תמיכה מפגשים לבני משפחה המטפלים באדם דמנטי מרכז דורות בשיתוף "עמותת עמדא" מזמינים אתכם להשתתף בקבוצה שמטרתה להרחיב את הידע בנושא

וליצור מרחב תמיכה לבני משפחה המטפלים בבן משפחה דמנטי, או עם ירידה קוגניטיבית. 17.00-18.30 הקבוצה תיפגש אחת לחודש בימי שלישי בבית אלון בקיבוץ יגור בשעות המפגשים פתוחים וללא מחויבות. מועדי המפגשים מתפרסמים באתר העמותה מידי חודש. אל תשארו לבד! 052-4706633 | אחות שיקומית ומנחת קבוצות מנחה: מרסל חלוצי -

אוזן קשבת

פרויקט המתבצע על ידי מתנדבים המשוחחים עם חברים ותיקים מיישובי המועצה. השיחות הטלפוניות נערכות אחת לשבועיים לערך, ומטרתן לשמור על קשר עם החברים לעודד ולשמור על איכות החיים. המתנדבים עוברים ימי העשרה והדרכה אישי. 0523662376 | מרכזת חנה ישראלי

67

Made with FlippingBook flipbook maker