דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

המחלקה לשרותים חברתיים

במחלקה עובדים סוציאליים מרחביים אשר מגיעים ליישובי במועצה ועוסקים במתן סיוע לתושב: היחידה לשלום הוותיק ומשפחתו השירות מיועד לאזרחים וותיקים ובני משפחותיהם. היחידה נותנת מענה לצמצום פגיעה באזרחים וותיקים והעלאת מודעות בקרב בעלי תפקידים בקהילה למטרת מיגור וצמצום התופעה. פעילות היחידה כוללת: • מתן אינפורמציה וסיוע במיצוי זכויות • ייעוץ וליווי לוותיק ומשפחתו • עו"ס לחוק החוסים-חוק הבא להגן על וותיק שהוגדר כחוסה ומצוי בסיכון. • קיום מפגשי פורום ממלאי תפקידים מישובי המועצה בתחום הזקנה – מרכזת היחידה לרווחת האזרח הוותיק, עו"ס לחוק הגנה על חוסים. ניתן לפנות לעו"ס חלי יבור heliy@zvulun.co.il | 0546833050 מרכז "חיבורים" לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה השירות מיועד למעוניינים בקבלת ייעוץ, טיפול או הדרכה הקשורים למעגל החיים. במרכז "חיבורים" ניתן למצוא מענה טיפולי פרטני, משפחתי וזוגי, טיפול במצבי אובדן ושכול ובטראומה. ניתן לפנות באופן עצמאי למרכז "חיבורים" או להיעזר בעובד הסוציאלי המרחבי בתהליך ההפניה למרכז. • קיום של צוות רב מקצועי עם עו"ד ורופאה גריאטרית • הרצאות בישובים בתחומים שונים הרלוונטיים לתחום

לפגישה. ₪ 180 : עלות מסובסדת

clarys@zvulun.co.il | 04-8478188 מנהלת מרכז "חיבורים" קלריס ריטל יחידת ההתנדבות

השירות מיועד לכל מי שמעוניין לתרום לקהילה או להיתרם ממנה. היחידה נותנת מענה לתרומה לקהילה ומחזקת את ערכי ההתנדבות, המעורבות והאחריות כדרך חיים ובונה קהילה סולידארית. ניתן לקבל את השירות דרך רכזת יחידת ההתנדבות או ע"י העובד הסוציאלי המרחבי.

מנהלת יחידת המתנדבים ורכזת מילגאים. נופית פורמן nofit2@zvulun.co.il | 0526211011 | 04-8478371

68

Made with FlippingBook flipbook maker