דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

התנסות ושינויים בהרשמה

• בחרו את הימים הרצויים לכם והרכיבו מערכת אישית מתוך מבחר החוגים המוצעים בכל יום. • ההרשמה תתבצע דרך הקישור המצורף לשם החוג בחוברת הדיגיטאלית שנמצאת באתר. אנא עשו מאמץ והירשמו באופן מקוון. • ניתן גם להירשם ידנית במשרד דורות בטופס הרשמה. (בשבועיים 8.10-19.10.23- • לנוחיותכם קיימת תקופת התנסות בחודש אוקטובר בין ה הראשונים) במהלכה ניתן לבדוק את החוגים. לאחר מכן יש להירשם והרישום מחייב לכל הסמסטר. מועד השינוי הבא יחול רק בסוף הסמסטר - חודש פברואר. • רק לחוגים החדשים שיתחילו בסמס ב' תינתן תקופת ניסיון בת שבוע בין . 3-7.3.24 התאריכים • תקופת הניסיון הינה בתשלום. • פתיחת החוגים מותנית ברישום מינימום משתתפים כפי שיוחלט בעת הרישום. • חוג שייפתח ומספר המשתתפים בו יירד מתחת למינימום הנדרש - ייפסק. • תתכן עליה בתעריפים כתוצאה מייקור משמעותי של העלויות במשק. • לא יתאפשר שינוי בהרשמה במהלך הסמסטר. • שינוי בהרשמה יכנס לתוקפו רק לאחר מילוי טופס השינוי, חתימת החבר וקבלתו. • טפסי שינוי יש למלא דרך מזכירות דורות. , החיוב יהיה יחסי מחודש ההצטרפות. 2023 • למצטרפים לאחר חודש דצמבר • שעורי השלמה יתאפשרו ע״פ שיקול דעתה של העמותה. )68 התשלום לפי חוגים / ימי פעילות (הפירוט בעמוד

3003000 מועצה אזורית זבולון, דואר כפר המכבי דורות, המרכז האזורי לוותיק brachas@zvulun.co.il דואר אלקטרוני: | 04-8448518 פקס: | 04-8478124 טלפון: 04-8431570 - מיכל אהרון אחראית על הרשום והגבייה:

054-6833007 ברכה סנדר טלפון לבירורים: www.dorotzvulun.org.il אתר דורות

תודתנו נתונה למפעל הפיס, למשרד הרווחה, למשרד לשיויון חברתי, למוסד לביטוח לאומי ולוועדת התביעות המסייעים בקיום התוכניות השונות.

7

Made with FlippingBook flipbook maker