דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

התנדבות בדורות

מתנדבים בתחומים שונים: הפגת בדידות בבתי החברים, עזרה בפעילויות 100 במסגרת העמותה פועלים כיום מעל במרכז דורות - מלאכת יד, סדנאות, ספריה, סיוע לצוות ועוד נשמח להצטרפות מתנדבים חדשים למעגלי ההתנדבות 052-6211011 ) נופית פורמן (יחידת התנדבות | 052-4706633 ) פרטים: מרסל חלוצי (מרכזת מתנדבים בדורות 10:15-10:45 : שעות פתיחה | מרכזת: אהובה פלג | ספריית דורות לרשות החברים ספריה מגוונת בה ניתן לשאול ספרי קריאה. מידי שנה נרכשים ספרים חדשים להעשרת הספרייה. הספרנים: שרה סלע, בלהה שריר, תלמה עזריאלי, מרים שפי, יעל סויסה ואהובה פלג - יעמדו לשירותכם.

התנדבות אנשים עם מוגבלויות בקהילה *מיזם "מחוברים"

*מיזם "סורגים קשרים״

בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים. מתנדבות וותיקות מדורות סורגות, אפודות, כובעים, גרביים, בובות, ותמנונים לפגים, התוצרים מחולקים בישובים ומוסדות המועצה ובבתי חולים. *שת"פ עם בני שנת שרות מחוות הצופים שמסיעים לוותיקים ולצוות דורות בשעות הפעילות. שומרי הנחל בזבולון בזבולון פרויקט בשיתוף יחידת ההתנדבות במועצה רשות ניקוז ונחלים קישון, והמחלקה לאיכות הסביבה במועצה. מתנדבים המקדמים חינוך לשמירה על משאבי הטבע בנחלי הציפורי והקישון ע"י סיורים ופעילויות בשטח. דרושים מתנדבים נוספים )050-7235817 או רוית גולדשטיין –טולדנו 052-52611011 (נופית פורמן יחידת ההתנדבות במועצה

71

Made with FlippingBook flipbook maker