דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

זמני הסעות

הלוך | ימים א-ה | זמני הסעות

07:40 | נופית 08:00 | כפר חסידים 08:15 | כפר ביאליק 08:15 | קריית אתא (בימים א-ד) 08:15 | שער העמקים / יגור

חזור | ימים א-ה | זמני הסעות

12:40 | כפר חסידים , נופית 12:40 | קריית אתא / כפר ביאליק 12:00 | יגור / שער העמקים

· מוניות לחברי קתדרה, בסיום יום פעילות יצאו רק במידה ויהיו שלושה נוסעים או יותר. · עשויים לחול שינויים בקווי ההסעות בהתאם לצורך.

73

Made with FlippingBook flipbook maker