דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

יום ה׳ שנתי | אוריינות דיגיטאלית

יום ד׳ סמס׳ א | איני עבאדי | האביב הערבי ראשית המאבק הלאומי סמס׳ ב | חגי ספר שנתי | רויטל קינן | גרפולוגיה סמס׳ ב | ד״ר רויטל מיתקי | גנאולוגיה שיח בין דורי במקורות סמס׳ א | ד״ר נורית פיינשטיין ריפי שהם | התעמלות שנתי | נועה אלדר זכאי | מתקדמים RGM שנתי | מרינה זיגל | אנגלית מתקדמים שנתי | דרור חפר | פיוזינג מתחילים שנתי | ליזה אלוני | פסיפס הפסקה שנתי | ) (מרצים שונים | עולם ומלואו שנתי | רויטל קינן | אף פעם לא מאוחר שנתי | רוני חרמוני | אנגלית מרכז יום שנתי | נעמי נמרוד | כתיבה יוצרת 10:30 | נורה גורנברג | פלדנקרייז שנתי | נועה אלדר זכאי | ממשיכים RGM

יום ג׳ 2 - רוח האדם במלה״ע ה סמס׳ א | עידית פרי אשנב למזה״ת

סמס׳ ב | עו״ד אבי יונה הילה חן | מיינדפולנס 09:15 | נירית לובן סער | פילאטיס מזרנים מרכז יום | טל פלד נורית פולק | יחד בחברותא שנתי | דרור חפר | פיוזינג מתקדמים שנתי | שלומית לירן | קרמיקה רון בורנשטיין | חדר כושר 8:30-9:30 | 7:30-8:30 הפסקה 2- רוח האדם במלה״ע ה סמס׳ א | עידית פרי קולנוע וטלויזיה סמס׳ ב | אלון גור אריה ומורדי קרשנר נורית פולק | יחד בחברותא 10:30 | אילת רונן | צ׳י קונג נירית לובן סער | פילאטיס כסאות שנתי | דרור חפר | פיוזינג מתקדמים שנתי | שלומית לירן | קרמיקה 10:00 | טל פלד | ריקודים סלונים

שנתי | זהר גל | התעמלות

שנתי | ניצה ליפשיץ | שילוב אומנויות

שנתי | שלומית לירן | קרמיקה רון בורנשטיין | חדר כושר 8:30-9:30 | 7:30-8:30

הפסקה רותי דומני | מקהלה

אושרת שוורצמן | משחקי חשיבה הילה גצוב | מרחב פתוח לאמנות שנתי | חוג אפיה

ניצה ליפשיץ | שילוב אומנויות

נירית לובן סער | פילאטיס מזרנים

שנתי | שלומית לירן קרמיקה

דרור חפר | פיוזינג מתחילים שנתי | ליזה אלוני | פסיפס שנתי | 12:00-15:00 | ליזה אלוני | פסיפס

שלומית לירן | קרמיקה שנתי | 12:00-15:00

17:00-20:00 | דרור חפר | חרוזי זכוכית 17:00-20:00 | שלומית לירן | קרמיקה

17:00-20:00 | ליזה אלוני | פסיפס

75

Made with FlippingBook flipbook maker