דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024