דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

נופשים

14-17.1.2024 | מיטב אילת

פריטורס

7-9.4.2024 | נופש מטייל בכפר גלעדי

אגד תיירות

טיול יום

9.11.23 | קיסריה בהדרכת ניר קינן

https://www.hughug.co.il/w8672

4.1.24 | ארץ השומרון: עולמם של עדת השומרונים בהדרכת משה בנישו

https://www.hughug.co.il/w5916

15.2.24 | גלבוע ועמק המעיינות בהדרכת מודי שניר

https://www.hughug.co.il/w0635

28.3.24 | " טיול בארץ כורזיסטן..... ״רמת כורזים האביבית בהדרכת דרור ויצמן

https://www.hughug.co.il/w3511

₪ 150 מחיר:

תודתנו נתונה למפעל הפיס, למשרד הרווחה, למשרד לשיויון חברתי, למוסד לביטוח לאומי ולוועדת התביעות, המסייעים בקיום התוכניות השונות.

9

Made with FlippingBook flipbook maker