המרכז הקהילתי עמק חפר - פעילות מחלקת ותיקים לחודש ינואר 2021

תרבות יום ד'

רביעי 10:30 בשעה | יום רביעי יוגה עם נורית סתיו 09:30 "עולמו של המאסטרו" - גיל שוחט 10:30

תולדות הניצוח | 6.1.21 היצירות: הסימפוניה החמישית מאת בטהובן, טיל אולנשפיגן מאת שטראוס, סימפוניית העולם החדש מאת דבוז׳אק - סונטת הסערה" 2 ׳ מס 31 . אופ 17 ׳ ביצוע חי: בטהובן: סונטה ברה מינור מס הבארוקיסטים | 13.1.21 על המאבק בגישה לניצוח באך: קארל ריכטר, ניקולאס הרנונקורט, ג׳ון אליוט גארדינר היצירות: באך - יוהאנס פסיון, גלוריה מהמיסה הגדולה ביצוע חי:באך: קונצ׳רטו ברה מינור לפסנתר - פינאלה )עיבוד לשתי ידיים - גיל שוחט( היידן: סונטה בפה מג׳ור )ביצוע מלא("

המתלהבים )ברוסית( | 20.1.21 המשתוללים: ואלרי גרגייב, גוסטאבו דודאמל, לאונרד ברנשטיין היצירות: רומיאו ויוליה מאת פרוקופייב, תמונות בתערוכה מאת מוסורגסקי "23 . ביצוע חי: רחמנינוב: פרלוד בסול מינור, פרלוד בדו מינור, מתוך אופ

גדולים מהחיים | 27.1.21 ענקים: גיאורג שולטי, סיימון ראטל, זובין מהטה היצירות: קוריאולנוס מאת בטהובן, מלחמת הכוכבים מאת ויליאמס, הסימפוניה השמינית מאת מהלר, רקוויאם מאת ורדי "23 . בסול מינור אופ 1 ' ביצוע חי: שופן: בלדה מס

צילום: דני מילר

Made with FlippingBook HTML5