המרכז הקהילתי עמק חפר - פעילות מחלקת ותיקים לחודש ינואר 2021

מכללזום

09:30 בשעה | יום חמישי

7.1.21 דר' דורון לוריא אירוטיקה באמנות.

14.1.21 עמית אברון- מרצה לפסיכולוגיה שנות חיינו הראשונות- עיצוב הנפש

21.1.21 פרופ' חנה יבלונקה חורבן הרפובליקה איך קורסת הדמוקרטיה?

28.1.21 ד"ר רוחמה אלבג

'איך זה שכוכב אחד מעז' נתן זך: השירים והחיים

Made with FlippingBook HTML5