חוגים קהילה ופנאי - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ב - 2021-2022

תנועות הנוער תנועות וארגוני נוער 7 בעמק חפר | בני עקיבא | השומר הצעיר | כנפיים של קרמבו | התנועה החדשה | האיחוד החקלאי מד"צים | צופים

פעילויות מניעה - התנהגויות סיכון בקרב בני נוער במסגרת מחלקת הנוער ובשיתוף האגף לשירותים חברתיים פועלת תוכנית להב"ה במסגרתה מתקיימות פעילויות מניעה במסגרת ישובית ואזורית

שביל העמק "שביל העמק"- הינו מיזם קהילתי חדש המשלב את הקהילה, מערכות החינוך והסביבה. השביל הוא שביל הליכה אשר יחבר בין כל היישובים, השטחים הפתוחים ויעבור בין פינות חמד.

27

Made with FlippingBook flipbook maker