חוגים קהילה ופנאי - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ב - 2021-2022

תוכן העניינים

4 ...................................................................................... ילדים 26 ........................................................................................ נוער 28 ................................................................................... צעירים 30 ..................................................................................... הורים 32 ................................................................................. מבוגרים 40 .................................................................................... ותיקים

ירידי החוגים בשלוחות

שלוחת צפון חפר: במתחם הקהילתי גבעת חיים מאוחד 17:00 בשעה 2.9.21 שלוחת שפלת חפר: במדשאה סמוך לעגלת קפה פוזה'לה בבורגתה 17:00 בשעה 3.9.21 שלוחת חוף חפר: במדשאת בית חירות 17:00 בשעה 14.9.21

Made with FlippingBook flipbook maker