חוגים קהילה ופנאי - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ב - 2021-2022

לוח חגים וחופשות

הערות

תאריך לועזי תאריך עברי

יום

מועדים

כ”ט באלול תשפ”א עד ב’ בתשרי תשפ”ב 6-8.9.21 שני - רביעי

ראש השנה

ערב יום הכפורים ויום הכפורים

ט’-י’ בתשרי

15-16.9.21 רביעי - חמישי

י”ד-ט”ו בתשרי

20-21.9.21 ערב סוכות וסוכות שני- שלישי

כ”א-כ”ב בתשרי 27-28.9.21 הושענה רבה - שמחת תורה שני- שלישי

י”ד- כ”א בניסן

15-22.4.22 ערב פסח וחוה”מ פסח שישי- שישי

פעילות החוגים תסתיים בשעה 18:00

כ”ו בניסן

27.4.22

רביעי

ערב יום השואה

פעילות החוגים 18:00 ב’ באייר תסתיים בשעה

3.5.22

ערב יום הזיכרון לחללי צה”ל שלישי ונפגעי פעולות האיבה

ערב יום העצמאות ויום העצמאות

ג’-ד’ באייר

4-5.5.22 רביעי - חמישי

ה’-ז’ בסיון

4-6.6.22

ערב שבועות ושבועות שבת- שני

46

Made with FlippingBook flipbook maker