חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

נ וער

מחלקת הנוער של עמק חפר מובילה את החינוך החברתי קהילתי בשיתוף ועדות הנוער בישובים ותנועות הנוער חיזוק פעילות הנוער היישובית סיוע ושותפות בביסוס מערכת החינוך החברתית קהילתית איכותית ומקצועית בכל יישובי עמק חפר. ליווי והכשרה מקצועית של כל בעלי התפקידים הרלוונטיים: רכזי נוער, ועדות נוער, מנהל.י חינוך וכו'. פעילות נוער אזורית צרכים מיוחדים | קבוצות מנהיגות | שנת מצווה | פעילויות בחופשים | פעילויות תרבות ופנאי | טיולים תנועות הנוער תנועות וארגוני נוער 6 בעמק חפר מד"צים | צופים | בני עקיבא | השומר הצעיר | כנפיים של קרמבו | התנועה החדשה | האיחוד החקלאי פעילויות מניעה- התנהגויות סיכון בקרב בני נוער במסגרת מחלקת הנוער ובשיתוף האגף לשירותים חברתיים פועלת תוכנית להב"ה במסגרתה מתקיימות פעילויות מניעה במסגרת ישובית ואזורית שביל העמק "שביל העמק"- הינו מיזם קהילתי חדש המשלב את הקהילה, מערכות החינוך והסביבה. השביל הוא שביל הליכה אשר יחבר בין כל היישובים, השטחים הפתוחים ויעבור בין פינות חמד. תכנ ית מי וחדת לבנ ות מצו וה ואימהות מחפשות דרך להענ י ק משמע ות לשנת בת המצ ו ו ה? ר ו צ ות לח ו ות עם הבת ח ו ו י ה מעמי קה ומחברת? 'שנה במתנה ' – תכנ ית מי ו חדת לבנ ות מצ ו ו ה ו א ימה ות! מפגשי ם ו ט י ו ל - סב י ב ע ו למה של בת המצ ו ו ה . 5 שי ל ו ב י ם מפתי ע י ם של שי ח , י צ י רה , ל ימו ד ומשחק , בהשראת התרב ות ה י ה ו ד ית- ישראל ית . . במדע י ה י הד ות , מנחה סדנא ות ו קב ו צ ות ל ומד ות M . A מנחה : טל קלאר העבר י מועדו ן הנ וער במרכז הקהי לתי | 19 : 00-21 : 00 ימי של ישי , אחת לשב וע (ברצף) ב י ן השעות ₪ 750 : ) מח י ר (אם ו בת פע י ל ות הס י ום תתק י י ם ב י ום שישי בב ו קר . כ"ד בטבת . 17 . 1 . 2023 | כ"ח בחשו ן 22 . 11 . 2022 : תאר י כ י פתי חת הקב ו צ ות * 'שנה במתנה ' מתק י ימת בעמק למעלה מעשו ר . השנה גם אתן מו זמנ ות להצטרף!

052 - 5308019 לפרט י ם נ וספ י ם : טל קלאר העבר י

27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online