חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

הור ים

רלב”ד - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בכל י ום משתמשי ם . ות אלפ י י לד י ם . ות במערך ההסע ות . שימוש נכ ו ן ותשומת לב , י כ ו ל י ם לס י י ע בכך שמערך הסע ות נרחב זה י ה י ה בט ו ח ל י לדנ ו ו י ב י א א ותם בשל ום לב ית הספר ו י חז י רם בשל ום אל י נ ו -הב יתה . הרשות לביטחו ן קהילתי - הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול הרשות פ ו עלת לצמצ ום התנהג ו י ות ס י כ ו ן בקה י לה . עב ו דת הרשות נעשית תו ך שיתו ף פע ו לה עם מנ ג נ ו נ י הח י נ ו ך , הר ו ו חה , הב י טח ו ן ו הקה י לה במו עצה ו ב י ישו ב י ם . אנ ו ר ו א י ם חשי ב ות רבה במע ו רב ות ה ו ר ית ומאמי נ י ם כ י כל י ם נכ ו נ י ם י אפשר ו לה ו ר י ם לקחת חלק משמע ותי במנ י עת התנהג ו י ות ס י כ ו נ י ות . במהלך השנה נק י י ם הרצא ות וסדנא ות ה ו ר י ם בנ ושא י ם שו נ י ם- ח י נ ו ך למנ י ות בר י אה , גל ישה בט ו חה , שימוש בסמי ם ו אלכ ו ה ו ל בקרב בנ י ו בנ ות נ ו ער ו ע ו ד . מפגשי אימהות מניקות . במפגשים יוכלו האימהות לקבל מידע ותמיכה IBCLC מפגשים בהנחיית יועצות הנקה מוסמכות בתהליך ההנקה, להיפגש עם אימהות מניקות, ולקבל מענה על שאלות העולות בכל שלב של ההנקה, מהתקופה המיידית שלאחר לידה ועד גמילת התינוק או הפעוט. נושאים נפוצים: הכנה להנקה, ניהול הנקה בימים ובשבועות הראשונים אחרי לידה, הנקה וחזרה לעבודה, הנקה והתחלת מזונות משלימים, גמילת לילה וגמילה מהנקה. הישיבה במהלך המפגשים תהיה על מזרנים ותאפשר תרגול הנקה בתנוחות שונות. *מוזמנות נשים בהריון לקראת לידה ואימהות מניקות עם תינוקות ופעוטות יונקים. RONITAL@HEFER.ORG. I L | ביטחו ן קהילתי ובטיחות בדרכים: רו נ י טל

מחיר למפגש

שלוחה

טלפון

מיקום

שעות

יום

גיל

מדריכות

₪ 50 ההרשמה מראש התשלום במקום

מרכז קהילתי חוף חפר, כפר ויתקין

אימהות מניקות

ד"ר שלי גת ושיר ליבנה

חוף חפר

09-8664306

9:00-12:00

רביעי

29

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online