חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

תרבות ופנאי אזורי oshritm @ hefer . org . il | 09-8981565 | מנהלת: אושרית מסורי ביטחון קהילתי ובטיחות בדרכים ronital @ hefer . org . il | 09-8981561| רוני טל מדור צהרונים claudiam @ hefer . org . il | 09-8981632 | מנהלת המדור: קלאודיה מזרחי tsaaron @ hefer . org . il | 09-8973322 | רכזת: אילנית דיין carmita @ hefer . org . il | רכזת: כרמית אבסטדו avigail @ hefer . org . il | 09-8973369 | רכזת: אביגיל שרים morank @ hefer . org . il | 09-8973330| | רכזת משאבי אנוש: מורן קרפל פעוטונים והגיל הרך nera @ hefer . org . il | רכזת: נירה בר-לב 09-8981557 מחלקת נוער omrik @ hefer . org . il | 09-8981629 | מנהל המחלקה: עמרי קוליקובסקי tamarl @ hefer . org . il | רכזת הדרכה והכשרות: תמר לפונד urid @ hefer . org . il | רכז גיל תיכון מועצתי וחוות קהילתיות: אורי דרך זית veredg @ hefer . org . il | 09-8981589 | ורד גאני- קציר moriah @ hefer . org . il | 09-8973321 | מוריה אליאש- פישרמן מורשת ישראל miemekhefer @ gmail . com | 053-5223511 | צביקה אייגנר הספרייה האזורית עמק חפר sifria @ hefer . org . il | 09-8981516 | לילך דים 60+ מרכז קשר והכוון לאזרח הוותיק אפ yossefan @ hefer . org . il | 09-9740994 | רכזת: יוספה לינוי מחלקת ותיקים yonat @ hefer . org . il | 09-8981634 | מנהלת המחלקה: יונה טרגובניק relig @ hefer . org . il | 09-8981634 | רכזת המחלקה: רלי גולדנברג sigalc @ hefer . org . il | 09-8973321 | מזכירת המחלקה: סיגל כספי

מרכז הקהילתי עמק חפר MK-HEFER.ORG. I L

59

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online