המרכז הקהילתי עמק חפר - בתים מדליקים בחנוכה - 2023

ָּכ ֻנ ֲח ַּב בתים מדליקים

ה

סדנאות יצירה

בדצמבר 11

כתובת וטלפון

שעה

קהל יעד

מנחה

הפעילות

בית מדליק

חוות הנוי 052-6517479 16 דרך השרון בית יצחק 050-4033442

“לזרוע אור”- הכנת עציצים לבתי מפונים

‘חוות הנוי’

15:00

משפחות

צוות חוות הנוי

“האור הפנימי”- כלים מעולם הקואוצ’ינג לשמירה על אנרגיה פנימית גבוהה ומוארת והכנת נרות נוי מעוצבים

בית גורן

19:30

מבוגרים

אושרת גורן

בדצמבר 12

כתובת וטלפון

שעה

קהל יעד

מנחה

הפעילות

בית מדליק

30 גשר העץ פארק תעשיות עמק חפר 050-5588612

לילך יגודה פינקו

הכנת גלילים מדליקים בשיתוף המשתקמים במרכז התעסוקה “לזרוע אור”- הכנת עציצים לבתי מפונים

‘רעות בעמק’

10:30

)5-7( ילדים

חוות הנוי 052-6517479 בית הראשונים ביתן אהרון 050-2056370 ‘חדר מלאכה’ משמר השרון 052-3981121 שכונת גיל קיבוץ העוגן 052-3279720 17 סמטת הברוש כפר מונאש 054-5220830

‘חוות הנוי’

15:00

משפחות

צוות חוות הנוי

משתתפות מיזם ‘רוקמות למען עם’

“רוקמות למען עם” - מפגש חיבור הרקמות ליצירה משותפת

‘בית הראשונים’

16:00

מעיין קיפניס

משפחות )+12 (גיל

עילי טנא “חדר מלאכה”

"צנצנת של אור" - הכנת גוף תאורה. סדנה להורה ואח/ות מיוחדים

‘המרכז למשפחה’

17:00

בית אגם

18:00

מבוגרים

ליאורה אגם

סדנת יומן ויזואלי

‘להאיר ולהתחבר לחומר’- סדנת פיסול בחימר

’הסטודיו של מזל‘

20:00

נשים

מזל מזרחי

Made with FlippingBook Digital Publishing Software