המרכז הקהילתי עמק חפר - בתים מדליקים בחנוכה - 2023

ָּכ ֻנ ֲח ַּב בתים מדליקים

ה

מפגשי מוזיקה

בדצמבר 11

כתובת וטלפון

שעה

קהל יעד

מנחה

הפעילות

בית מדליק

בית העם כפר מונאש 052-8995039

מקהלות העפרוני הצעירה והאפרוחים מארחים קונצרט בהפעלת הקהל כשהמוזות רועמות - איך נראה כאב? איך נשמע פחד? איזו צורה יש לצער? מפגש מוזיקלי ויזואלי וטקסטואלי "מקשיבים לאור" האזנה משותפת ומודרכת למוזיקה, שנכתבה על האור, בהשראתו ובחיפוש אחרי האור

מקהלת העפרוני

17:30

משפחות

מקהלת העפרוני

שכונת הלימונים גבעת חיים מאוחד 050-2056764

יאיר גורן ענת בדר

בית בדר

20:00

מבוגרים

19 דרור חיבת ציון 050-5576585

בית רף

20:30

מבוגרים

אמיר וזהבה רף

המעפיל 050-9444352

צעירים 18-35

מח’ צעירים עמק חפר

פאב הארובה

21:00

הרכבים מוזיקלים מקומיים

בדצמבר 12 בית מדליק

כתובת וטלפון

שעה

קהל יעד

מנחה

הפעילות

ד”ר נעמה אושרי והרכב האקפלה המקומי

מועדון גבעת חיים מאוחד 052-4686746

'כאור בשולי הענן' מפגשים רכים בין מאור - לחשיכה

מועדון גח”מ

19:30

מבוגרים

מפגש מוזיקלי מחשמל, שיתוף פעולה בין אב לבן ביקור בסדנת בניית גיטרות חשמליות

עין החורש 050-5721514

בית אופיר

19:00

רב גילאי

מירון אופיר

Made with FlippingBook Digital Publishing Software