המרכז הקהילתי עמק חפר - בתים מדליקים בחנוכה - 2023

ָּכ ֻנ ֲח ַּב בתים מדליקים

ה

סיפור | שיח | הרצאה

בדצמבר 12

כתובת וטלפון

שעה

קהל יעד

מנחה

הפעילות

בית מדליק

6 בית קמה בת חפר 054-4967994 13 חצב בת חפר 052-4573324

שעת סיפור ״דרך האמצע״ - … משפחת ברווזים יוצאת למסע כלים לויסות רגשי ע”י מטפלת רגשית

בית רייזנר

11:00

(4-8) ילדים

גלית רייזנר

תרופות סבתא- ההשפעות המיטבות על הגוף והנפש, הרצאה ושיח

בית ליבוביץ

17:00

משפחות

דבורה ליבוביץ

“כל החושך כולו לא חיים הזז | ” יוכל לכבות נר אחד איך אשמור על הנר שלי בעת הזו? מעגל לימוד ושיתוף

11 רותם בת חן 054-3977028

ליאור העברי שלומית בניון

בית טייכמן

18:30

מבוגרים

הרב ישראלי כפר הר"אה 052-4550678

מעגל שיח לחנוכה - על חשיבות השיח בינינו

בית אורדור

19:00

מבוגרים

אילה אורדור

8 חלבלוב הבוטיקח', בת חפר' 054-3270427

“וכולנו אור איתן” - מפגש בנושא נקודות אור, תקווה, עוצמה, חוסן וגבורת הנפש מסע חוצה בהוטאן- ארץ דרקון הרעם. להכיר את השונה, המיוחד והמוזר במדינה קטנה ומסוגרת בהימלאייה

’הבוטיקח‘

19:00

מבוגרים

ד"ר חייתה נוריאל

6 הבנים כפר ידידיה 052-6845096 33 גלבוע בת חפר 052-5966551

בית שטרנברג

20:00

מבוגרים

יעל שטרנברג

בית סגל -אידן

20:00

מבוגרים

שרה זעירא

סדנת סידורי שולחן לחג ולשבת

Made with FlippingBook Digital Publishing Software