המרכז הקהילתי עמק חפר - בתים מדליקים בחנוכה - 2023

סיורי פנים וחוץ

ֲח ַּב בתים מדליקים

ָּכ ֻנ

ה

בדצמבר 12

כתובת וטלפון

שעה

קהל יעד

מנחה

הפעילות

בית מדליק

בווייז: “חווית הכלבים” כפר ויתקין 050-2447191

פעילות חווייתית ולמידתית בפנסיון “חווית הכלבים”

חווית הכלבים

10:00

משפחות

יוגב עופר

סיור בבתים מיוחדים עם סיפור. הזדמנות נדירה להציץ לחצר האחורית של הקיבוץ!

גבעת חיים איחוד 052-9593422

‘העמק השווה’- גיל דותן

השווה” = “העמק

17:00

מבוגרים

9 המגדל בית יצחק 052-5410089

סיור וסיפור על פרטי הנגרות בבית ובנייתם שנעשתה באופן עצמאי

בית אלסברג תומר

18:00

מבוגרים

קרן אלסברג תומר

Made with FlippingBook Digital Publishing Software