חוגי המרכז הקהילתי שלוחת חוף חפר 2020-2021 תשפ"א

Animated publication

1

תושבי חוף חפר, שנה חדשה נפתחת, שנה של חידושים ואתגרים, לפניכם חוברת החוגים והסדנאות.

חשוב לנו שמרכז החוגים ייתן מענה המתאים לצרכי הקהילה על כל גווניה. בחוברת תוכלו לראות מספר רב של חוגים, חלקם ממשיכים משנים קודמות וחלקם חדשים. אנו פתוחים לרעיונות חדשים ונשמח לשמוע מכם. שתהא זו לכולנו שנה נפלאה ובריאה, שנה של עשייה ויצירה!

בברכה , ספיר לוי רביב – מ"מ רכזת חוגים ריקי בר אשר – מנהלת משרד עדית אזוגי – מנהלת שלוחת חוף חפר

1

תקנון השתתפות ונוהלי הרשמה לחוגים ולפעילויות השנתיות

המרכז הקהילתי מברך אתכם על הצטרפותכם לפעילויותיו. אנו מאחלים בריאות לכולם ובתקוה כי אף בימים אילו של נגיף הקורונה נצליח לשמור על שגרת פעילות. על מנת שנוכל לתת לכם שירות נאמן ויעיל, אנא קראו בתשומת לב ובעיון את נוהלי ההרשמה. כללי אלא אם צוין אחרת ובהתאם 30.6.21 - ועד ה 1.9.20 – חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מה ללוח החופשות המפורסם בחוברת זו. מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים. מובהר בזאת כי לא יינתן החזר כספי או החזר פעילות בגין ימי חופשה, המצוינים בלוח חופשות זה. תשלומים (אלא אם צוין אחרת). 10 - חודשי פעילות ב 10 התשלום יוסדר מראש עבור התשלום יחושב מתאריך ההצטרפות ועד לסיום שנת הפעילות. ההשתתפות בחוגים מותנית בתשלום מראש לכל השנה, בפרישת תשלומים בכרטיס אשראי או בהמחאות. www.hefer.org.il באמצעות אתר האינטרנט ולא יאוחר מכך. לא ניתן יהיה לפרוש את התשלומים 30.06.21 מועד התשלום האחרון הינו מעבר לחודש יוני של כל שנת פעילות. תשלום במזומן בעבור החוג יעשה מראש ובתשלום אחד. השיעור הראשון בחוג הינו ללא עלות, במידה והמשתתף לא ממשיך בחוג. במידה והמשתתף המשיך בחוג אז שיעור זה ייחשב כמועד ההצטרפות לחוג ויחויב בתשלום. משתתף אשר לא שילם עבור החוג, לא תתאפשר השתתפותו בפעילות. משפחה שתימצא חייבת כספים למרכז הקהילתי, לא תורשה להשתתף בפעילויות/חוגי המרכז הקהילתי עד לסילוק החוב. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך פתיחת חוג. המרכז הקהילתי רשאי, על-פי שיקול דעתו, לשנות את מפעיל החוג, ימי הפעילות, שעות הפעילות, לבטל או לאחד קבוצות חוגים. המרכז הקהילתי יהא רשאי לסגור כל חוג בכל עת ולפי שיקול דעתו, ובלבד שנתן על כך ימים מראש. 14 הודעה במקרה של ביטול חוג ע”י המרכז הקהילתי, יוחזר החלק היחסי של התשלום במלואו. המרכז הקהילתי יהא רשאי להפסיק את פעילותו של משתתף, על פי שיקוליו, במידה והנ”ל פוגע בפעילות. שיעור שיבוטל ע”י המרכז הקהילתי, יוחזר במועד חלופי שיקבע ע”י המרכז הקהילתי בתיאום עם המדריך. במידה ולא תינתן האפשרות להחזיר את השיעור שלא התקיים יוחזר החלק היחסי של התשלום. המרכז הקהילתי אחראי על המשתתפים בחוגים, רק בזמן ובמרחב בו מתקיים החוג. יתכנו שינויים במערכת החוגים בשלוחות השונות.

2

ביטול הרשמה / החזרים .31.3.21 בקשות לביטול ההשתתפות בחוג תתקבלנה עד לתאריך לאחר מועד זה לא יתאפשר החזר בגין ביטול חוג. לא יעשו ביטולים באמצעות הטלפון, מסרונים, רכזת החוגים או המדריך. הודעה על ביטול ההשתתפות בחוג הינו באחריות המשתתף באמצעות מילוי טופס בקשה www.hefer.org.il מקוון באתר האינטרנט על המשתתף לוודא שקיבל במייל חוזר אישור על קבלת הודעת הביטול. ביטול חוג יכנס לתוקף החל מהיום האחרון של החודש בו נמסרה הודעת הביטול. המשתתף יהיה רשאי להמשיך בפעילות החוג עד תום החודש בו נמסרה הודעת הביטול. והזיכוי היחסי יינתן ₪ 40 ביטול השתתפות בחוג יתבצע בכפוף לתשלום דמי ביטול בסך מסכום היתרה ויבוצע ישירות לחשבון הבנק. במקרה של החזר באמצעות זיכוי בכרטיס אשראי הוא יבוצע בהתאם למדיניות חברת האשראי. שבועות עקב 3 - לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות מחוג, למעט במקרה של היעדרות מעל ל מחלה, ובהצגת אישור רפואי. לא יעשה ביטול רטרואקטיבי של חוג ולא ייעשה החזר כספים בגינו. הנחות .5% עבור חוג שני ומעלה תינתן הנחת אח בגובה ההנחה תינתן על החוג הזול מבין החוגים. הנחות רווחה בהתאם למדיניות מ.א עמק חפר. הנחות אחרות על פי החלטת ועדת הנחות מועצתית במרכז הקהילתי. אין כפל הנחות. פעילויות שנתיות סעיף זה מתייחס לפעילויות שנתיות, טיולים, סדנאות, סדרות, קורסים וביניהם: סיורי גלריות, מכון אבשלום, חברותא, בתי מדרש ועוד, למעט במקומות בהם כתוב אחרת. ככלל, התקנון המלא המפורט מעלה חל גם על סעיף זה של הפעילויות השנתיות. באותה הפעילות בלבד, על הקורס הזול מביניהם. 5% תינתן הנחת קורס שני בגובה .5% תינתן הנחת בן זוג בגובה דמי ביטול במידה ויודיע על ביטול הרשמתו לפעילות שנתית לאחר ₪ 10% משתתף ישלם שפורסמה ההחלטה על פתיחת הפעילות. לחוגי ופעילויות מרכז קהילתי בת חפר תקנון נפרד ושונה. נגיף הקורונה: אנו עושים מאמצים להתאים את הפעילויות להנחיות השונות ובכל מיקרה להמשיך ולקיים את הפעילויות באמצעים השונים. המרכז הקהילתי יהיה רשאי לצמצם/להפסיק/לבטל/לסגור כליל חוג על פי הוראות והנחיות משרד הבריאות או כל משרד או גוף רגולטורי אחר שיורה לעשות כך בשל מגפת הקורונה או בשל אירועים הקשורים במגפה זו. המרכז הקהילתי יזכה את המשתתף בסכום ששולם או ישלים חוג אשר יבוטל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה (סגר, בידוד, הגבלה זו או אחרת אשר תיכנס לתוקף) לפי בחירתו של המרכז הקהילתי ובהתאם להוראות כל דין בנושא זה.

3

2021-2020 לוח חופשות חוגים תשפ"א

הערות

תאריך

יום

מועדים

20.9.20 ב' בתשרי

ראשון

ראש השנה

27-28.9.20 ט'-י' בתשרי 28.3-1.4.21 טו'-יט' בניסן

ערב יום הכפורים ויום הכפורים

ראשון-שני

ראשון-חמישי

פסח וחוה"מ פסח

פעילות החוגים תסתיים 18:00 בשעה

7.4.21 כו' בניסן

רביעי

ערב יום השואה

ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה

פעילות החוגים תסתיים 18:00 בשעה

13.4.21 א' באייר

שלישי

14.4.21 ב' באייר

רביעי

15.4.21 ג' באייר

חמישי

יום העצמאות

16-17.5.21 ה'-ו' בסיוון

ראשון-שני

שבועות

4

ילדים

ספורט

התעמלות לגיל הרך פיתוח מודעות הגוף, יכולת התנועה, קואורדינציה, שיווי משקל ומוטוריקה. החוג משלב מגוון מכשירים ומתקני התעמלות קרקע.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

16:30-17:15 17:15-18:00 18:00-18:45

3-4 4-5 6-7

אולם ספורט כפר ויתקין

שלישי

טלי סונגו

₪ 210

סקייטפארק החוג יתקיים במתחם הסקייטפארק בכפר ויתקין. החוג מותאם לכל הגילאים והרמות מכיתה ג' ומתנהל בקבוצות קטנות. ציוד סקייטבורד ומגנים יסופק למשתתפים במהלך החוג.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

₪ 300 כולל ציוד

סקייטפארק כפר ויתקין

16:30-17:30

ראשון

ג'-ו'

אלמוג פרום

5

כדורגל במסגרת הפעילות , ילמדו הילדים את יסודות המשחק בצורה יסודית ומהנה. בשנת הפעילות ייערכו משחקים, מפגשים עם שחקנים מליגת העל, צפייה במשחקים ואימונים ועוד.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

16:45-17:30

חמישי

גנים

₪ 190

16:15-17:00 שני 16:00-16:45 חמישי 17:00-18:00 שני 17:30-18:30 חמישי 18:30-19:30 שני 18:30-19:30 חמישי

עמרי נישנסקי בי"הס לכדורגל עודד מכנס

א'-ב'

פעם בשבוע ₪ 190 פעמיים בשבוע ₪ 250

מגרש כדורגל כפר ויתקין

חמישי ושני

ג'-ד'

ה'-ו'

כדורגל בנות מזמינות אותך להצטרף למועדון כדורגל בנות עמק חפר. הבנות נהנות מפעילות הכוללת כושר גופני, בריאות, יסודות ומיומנויות הכדורגל. בטחון עצמי, משמעת עצמית וחוויות מאתגרות. זוגות גרביים. 2 , עבור תיק כדורגל הכולל: תלבושת, מגנים ₪ 300 תשלום חד פעמי

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

16:00 -17:00 17:00-18:00

ב'-ג' ד'-ו'

ראשון

מועדון כדורגל בנות

כפר ויתקין

₪ 250

ורביעי

6

קפוארה אומנות המשלבת לחימה, מוסיקה, קואורדינציה, פיתוח יכולות חברתיות ובטחון עצמי. העשרה גופנית, חברתית, רגשית וערכית. ש"ח 350 : אקרובטיקה + מחיר חבילה הכוללת קפוארה

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

שני או רביעי שני ורביעי שני ורביעי

חובה-א'

16:30-17:15

₪ 190

אולם ספורט כפר ויתקין

ג'ני ביטרן

ב'-ג'

17:15-18:00

₪ 260

ד'-ו'

18:00-19:00

ג'ודו ג'ודו היא אמנות לחימה מודרנית בעלת אופי ספורטיבי שנוסדה ביפן והיא בעלת אופי אוניברסלי ומתאים לכל הגילאים. התנועות של הג'ודו הן בעלות השפעה מיוחדת על הגוף כיוון שהן מבוססות על תנועה אופטימלית, ניצול כוחו של היריב, תנועות ספירליות שמפתחות את הגוף ולא נמצאות בשימוש בחיי היום-יום.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

17:00-17:45 17:15-18:00 17:45-18:30

ראשון ראשון חמישי ראשון וחמישי

גנים

₪ 190

אור ותום רן ביה"ס לג'ודו

פעם בשבוע ₪ 190 פעמיים בשבוע ₪ 260

לב חופית

א'-ב'

ג' ומעלה

16:15-17:00

7

אקרובטיקה סלטות, גלגלונים, עמידות ידיים ועוד.. בואו ללמוד אלמנטים אקרובטים, מעולם ההתעמלות באווירה נעימה וכיפית. ש"ח למשתתפי החוגים של ג'ני ביטרן בלבד 350 : אקרובטיקה + מחיר חבילה הכוללת קפוארה

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

16:15-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 17:30-18:15 18:15-19:15 19:15-20:45

ב'-ג' ד'-ו'

אולם ספורט כפר ויתקין

חמישי

ג'ני ביטרן

תיכון + חט"ב

₪ 190

גן עד א'

תום פולונסקי

אולם ספורט תיכון רופין

שלישי

ב'-ו' נוער

דניס הישרדות שיטות לחימה והגנה עצמית ישראלית ,אשר פותחה ע"י ד"ר דניס הובר ומשלבת אימון מנטלי ופיזי המסייע להתמודדות עם מצבי לחץ וסיכון בחיי היום יום.

יישוב

מחיר לחודש פעם בשבוע ₪ 190 פעמיים בשבוע ₪ 260

שעות

יום

גיל

מדריך

מתחילים א' ומעלה

15:30-16:30

ראשון

מרכז קהילתי כפר ויתקין

אבי זילברמן

ורביעי

16:30-17:30

מתקדמים

אתלטיקה קלה אתלטיקה קלה במסגרת אגודת הפועל עמק חפר. במסגרת החוג ישתתפו הילדים בתחרויות ארציות במגוון מקצועות האתלטיקה.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך ליאור שרון

ראשון

ד'-ו'

כפר ויתקין

14:00-16:00

₪ 280

ורביעי

8

ק.מ.י קרב מגן ישראלי חוג הגנה עצמית בשיטת קרב מגן ישראלי מעניק חיזוק משמעותי לביטחון האישי ולביטחון העצמי. בנוסף הוא מקנה ערכים כמו משמעת, ריכוז, כושר גופני. חינוך ערכי ומלמד התמודדויות במצבי לחץ שונים. חולצה. תשלום נוסף זה יגבה לאחר כחודש, ₪ 50 , עבור דמי חבר ₪ 100 : תשלום חד פעמי במידה והמשתתף ימשיך בחוג.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

18:15-19:15

ג'-ו'

מרכז קהילתי כפר ויתקין

ראשון

אופיר הולינגר

₪ 250

ורביעי

19:15-20:15

ז' ומעלה

גלישת גלים חינוך מהגל הראשון! הגלים מביאים אתגרים מרגשים שמפתחים את הכושר הגופני ואת תחושת הביטחון בים וביבשה. מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחוג גלישה שנתי ולחוות ביחד בעלי ידע בסיסי בשחייה. 7-17 את הכיף והחופש של הים. החוג מיועד לילדים וילדות בגילאי

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

שני רביעי כל הגילים חמישי

15:00 -17:00

בי"ס לגלישת גלים נעורים

נעורים

13:15-15:15 9:00-11:00 11:00-13:00

שישי

₪ 360 לפעם בשבוע ₪ 550 לפעמיים בשבוע

+ חטיבה תיכון

שישי

שני שלישי

15:00-17:00

כל הגילים

חמישי

*

כולל את כל הציוד הנדרש לחוג

בי"ס לגלישת גלים בית ינאי

+ חטיבה תיכון

9:00-11:00 11:00-13:00

בית ינאי

שישי

13:30-15:30

יסודי שישי

9

אמנויותהבמה

תיאטרון הנכם מוזמנים להיכנס אל העולם המופלא של הבמה והמשחק. נלמד ונתנסה באימפרוביזציות (אלתור), משחקי תיאטרון, עבודה בתנועה ומוסיקה, תלבושות אביזרים. נמחיז סצנות והצגות. החוג מאפשר הזדמנות להיות לרגע מישהו אחר, להשתולל, לכעוס, לשמוח , להיות רשע ממש ועוד. בסוף השנה נופיע לפני קהל משפחותינו במופע סיום.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

16:00-17:15 18:15-17:15 18:15-19:45

חובה-א'

₪ 180 ₪ 200 ₪ 250

מרכז קהילתי כפר ויתקין

שני

שרון דנון

ב'-ג' ד'-ו'

מרכז מוסיקה מרכז המוסיקה הנו מסגרת חינוכית מקצועית ללימודי נגינה המהווה מוקד לעשייה מוזיקאלית רחבה. בנוסף ללימוד כלי הנגינה, תינתן אפשרות להעשרה מוזיקלית רחבה בתחומים רבים – תיאוריה, סולפג', הרכבים ווקאלים , אינסטרומנטלים ועוד.

יישוב

יום שעות מחיר לחודש

גיל

תחום

מדריך

50 דקות 40 ' ד 50 ' ד 30 ' ד 50 ' ד

ז' ומעלה

₪ 450 ₪ 370

פיתוח קול

א'-ו'

דלית פרידמן

א'-ד' בקבוצות קטנות

חלילית וקול

₪ 250

₪ 350

א'-ג'

גיטרה יוקלילי

חדר מוסיקה כפר ויתקין

עומרי לוי

₪ 450

גיטרה/ גיטרה בס ד' ומעלה

+ ₪ 250 ₪ 150 ( בנוסף )ללימוד כלי

לכל הגילים

הרכבים

מתן בן דויד

50 ' ד

ג'ניה פרטלמייסטר

50 ' ד

א' ומעלה

פסנתר

₪ 450

50 ' ד

לכל הגילים

תופים

שלומי טוויג

₪ 450

10

בית ספר לריקוד ליאת קפלינסקי

מערכת שיעורים 2020-2021 ב ית הספר לריקוד ליאת קפלינסקי טרוםבלט MINI INTERMEDIATE advance בוגרים 2020-2021 מערכת שיעורים בית הספר לריקוד ליאת קפלינסקי

רבגילאים

יום ו' סטודיו A 10:00-11:00 סלסה לטיני בוגרים ג'וליה שחר 11:00-12:00 היפ הופ LK CREW ג'וליה שחר 12:00-12:45 היפ הופ LK MINI ג'וליה שחר (כולל ליווי מבית הספר ויתקין) 12:45-13:45 היפ הופ KAP CAKE ג'וליה שחר

יום ה' סטודיו A

יום ה' סטודיו B

יום ד' סטודיו A

יום ג' סטודיו B

יום ג' סטודיו A

יום ב' סטודיו B

יום ב' סטודיו A 16:45-17:30 אקרודאנס MINI שני קצמן

יום א' סטודיו B

יום א' סטודיו A

16:00-17:15 רפרטואר INTERMEDIATE רן אדרי

16:30-17:30 ברייקדאנס איתמר גרינברג

16:00-17:00 ג'אז מודרני ליאת /מרין מסלול חד שבועי

16:30-17:15 טרום בלט נסיכות ליאת קפלינסקי 17:15-18:00 טרום בלט בלרינות ליאת קפלינסקי 18:45 - 18:00 מודרני MINI ליאת קפלינסקי

18:30-19:30 קלאסי מתחילים ילדות שני קצמן

16:15-17:15 ג'אז לירי INTERMEDIATE נטלי רביץ 17:15-18:30 ג'אז לירי ADVANCE נטלי רביץ 18:45-20:00 פלמנקו להקה בוגרת ליאת קפלינסקי 20:00-21:15 פלמנקו בוגרים 2 ליאת קפלינסקי

16:45-17:30 פלמנקיטו ליאת קפלינסקי

17:15-18:30 רפרטואר ADVANCE רן אדרי

17:30-18:15 קלאסי MINI לנה קרושקו

17:00-17:45 היפ - הופ

17:30-18:30 אקרו דאנס INTERMEDIATE + ADVANCE שני קצמן 18:30-19:45 קלאסי INTERMEDIATE מיכאל שניידר

17:30-18:30 פלמנקו להקה צעירה ליאת קפלינסקי 18:45-20:00 שיעור בוגרים

LK MINI מרין טרמץ

17:45-18:45 היפ - הופ KAP CAKE מרין טרמץ 18:45-20:00 היפ - הופ LK CREW מרין טרמץ 20:15-21:15 סטודיו B היפ - הופ בוגרים מרין טרמץ 20:00-21:30 פלמנקו בוגרים 3 ליאת קפלינסקי

18:30-19:45 קלאסי INTERMEDIATE לנה קרושקו

ג'אז לירי נטלי רביץ

19:45-21:00 קלאסי ADVANCE מיכאל שניידר

19:45-21:00 קלאסי ADVANCE לנה קרושקו 21:00-22:00 ADVANCE קלאסי פויינט לנה קרושקו

19:00-20:00 Bata De Cola (פלמנקו) סטודיו B ליאת קפלינסקי 20:15-21:15 בוגרים 1 פלמנקו ליאת קפלינסקי

21:00-22:15 קלאסי בוגרים מיכאל שניידר

*** בית הספר שומר את הזכות לשינוי המערכת ***

11

העשרה

ציור קומיקס ויצורי פנטזיה גיבורי על, יצורים קסומים, דרקונים, גמדים, אבירים ועוד. רוצים לצייר ולא בטוחים איך? בחוג נלמד מן היסוד, כיצד יוצרים דמות ואיך מכניסים אותה לתוך סיפור.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

+ ₪ 200 ₪ 20 חומרים

שלמה בן שושן

כפר ויתקין

15:00-16:00

חמישי

8-12

אנגלית למידת השפה האנגלית בדרך חווייתית תוך שימוש במשחקים דיקלומים, שירים וכו'. החוג מותאם לקבוצת הגיל אליה הוא מיועד. תכני הלימוד נותנים תמיכה לתכנים של משרד החינוך.

מחיר לחודש

יישוב

טלפון

שעות

יום

גיל

מדריך

15:00-15:45

ד'

מרכז קהילתי כפר ויתקין

16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45

ג'

050-7467347

ראשון

אור בקשן

₪ 200

גן חובה

א'-ב'

12

מבוכים ודרקונים בואו לגלות עולמות קסומים עם מבוכים מסתוריים, יצורים מדהימים, אוצרות מרהיבים ועוד המון המון הפתעות. המשחק מתחיל. הצטרפו להרפתקה.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

שלמה בן שושן

כפר ויתקין

16:15-17:30

ג' ומעלה חמישי

₪ 200

שחמט לימוד שחמט בדרך ייחודית חווייתית ונעימה, המפתחת מיומנות חשיבה וראייה אסטרטגית.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

מתחילים- יוסי אזולאי מגן חובה

16:15-17:00

שני

כפר ויתקין

₪ 210

17:00-17:45

מתקדמים

צילום נלמד ונתנסה באמצעי מבע שונים מעולם הצילום: קומפוזיציה ,צילום בשחור לבן , נקודות מבט שונות , צבע וצורה, פורטרטים, צילום מאקרו וצילום תיעודי, נגבש ונחזק ראייה צילומית ואמירה אישית, נתבונן יחד בתמונות, נלמד על עצמנו ועל הסביבה . אין צורך בידע קודם.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

רוני ספיבק צילום בסמארטפון

מרכז קהילתי כפר ויתקין

16:00-17:30

חמישי

ד'-ו'

₪ 250

13

טכנולוגיה ומדע

שעשועי מדע המשתתפים בחוג ילמדו מכאניקה, טכנולוגיה ומדע באמצעות בניית מתקני שעשועי מדע. הלימוד בחוג יתבצע בצורה של למידה סביב פרויקט. כל מפגש ניצור שעשוע מדעי חדש המדגים חוק פיסיקה ומכניקה כל ילד יוצא מהמפגש עם תוצר מדעי שבנה בעצמו.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

+ ₪ 200 ₪ 20 חומרים

סרגיי סוחונוב

מרכז קהילתי כפר ויתקין

14:00-15:00

רביעי

א'-ג'

היכרות עם עולם הרובוטיקה חוגי תפוח פיס מגיעים עד אליכם! אוהבים רובוטיקה? סקרנים? אוהבי אתגרים וחידושים? רוצים ללמוד כיצד ממציאים ובונים רובוטים? מוזמנים להצטרף לעולם מרתק של רובוטיקה וטכנולוגיה. חוג חוויתי בו תפתרו אתגרים שונים מחיי היומיום באמצעות חקירה וחשיבה יצירתית. תמציאו רובוטים, תתכננו ותבנו אותם בשילוב מנועים, בקרים וחיישנים ולבסוף תתכנתו אותם במערכת בקרה בסביבת רובוטים חדשנית. הפעילות מעודדות יזמות ויצירתיות, התמודדות עם פתרון בעיות ופיתוח מיומנויות של עבודת צוות וחקר.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

15:45-17:15 17:30-19:00

ג'-ד' א'-ב'

צוות תפוח פיס

שני

כפר ויתקין

₪ 220

14

תכנון והדפסת מוצרים במדפסת תלת-מימד חוג עיצוב מוצר מתקדם: החוג יעניק לכם כלים בפיתוח חשיבה יצירתית, יחשוף בפניכם את טכנולוגיות העתיד, ילמד אתכם תוכנות תיב״ם (תכנון בעזרת מחשב) בעזרתם תכינו מוצרים, גאדג'טים ומשחקים ותדפיסו אותם במדפסות תלת מימד. מדפסות תלת מימד איכותיות מדפיסות 3 , החוגים יתקיימו בקבוצות קטנות, לכל ילד מחשב את העבודות, מדריכה ומנטור מנוסים מלווים את הילדים לאורך כל השנה.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

15:45-17:15

ד'-ה'

אסתי כהן צרניחובסקי

שני

כפר ויתקין

₪ 220

17:30-19:00

ב'-ג'

15

אמנות

שילוב אומנויות שילוב עבודה בחומרים שונים תוך דגש על יצירת עבודות שמושיות. נלמד טכניקות שונות- תפירה אריגה קליעה חריזה, ציור על משי, איתור קופסאות , יצירת בובות פרווה. חגיגה של חומרים, צבעים וכייף.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

16:00-17:30 17:30-19:00

ג'-ו' א'-ב'

+ ₪ 200 ₪ 30 חומרים

חמישי

איריס רגב

כפר ויתקין

פיסול בקרמיקה בחוג ילמדו טכניקות עבודה ייחודיות שמאפשרות לתלמיד להביע את עצמו בקלילות. נעבוד מתוך אספקטים של הערכה עצמית, הכרה בחזקות, עידוד לתעוזה, שיתוף, תרפיה ורגיעה. היצירות יצאו מהתנור עם הצבעים הייחודיים והגלזורה.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

שרונה בן אליעזר ברקן

+ ₪ 220 ₪ 25 חומרים

כפר ויתקין

16:00-17:00

רביעי

א'-ד'

ציור לצייר מוסיקה, הינו מסע אל עולם של חופש פנימי. זהו תהליך המבוסס הקשבה, ריכוז והתמסרות. בתהליך זה נרכוש ידע שהוא תוספת משמעותית לכלים וטכניקות מעולם הצבע. כשם שעולם המוסיקה מורכב צבעים, ציור אף הוא מבטא קצב. במפגשים שלנו נחבר בין שני העולמות.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

+ ₪ 200 ₪ 30 חומרים

כפר ויתקין

15:30-16:30

ג'-ו' שלישי

יעל פליס

16

מבוגרים

ספורט

פלדנקרייז

יישוב

מחיר לחודש ₪ 140 לפעם בשבוע ₪ 200 לפעמיים בשבוע

שעות

יום

גיל

מדריך

8:00-9:00

מכמורת

אורלי אורדן ונפתלי בן חיים

ראשון

מבוגרים

ורביעי

כפר ויתקין

9:15-10:15

גלישת נשים אימוני גלישה לנשים בלבד. נעבוד על פיתוח הכושר הגופני דרך למידת טכניקות הגלישה. נשלב אימוני כח, פילאטיס ויוגה. נהנה מאווירה קיצית והמון ים. מתאים לכולן.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

אימונים 5 כרטיסיה ₪ 450 אימונים 10 כרטיסיה ₪ 850

בי"ס לגלישת גלים בית ינאי

בית ינאי

בתיאום עם המדריך

נשים

17

כושר אימון שמטרתו לשפר את כל מרכיבי הכושר הגופני: קואורדינציה, סיבולת לב ריאה, זריזות, גמישות וכוח. פעילות המשלבת מגוון סוגי אימון לכלל האוכלוסייה וביניהם: אימון פונקציונלי/היט, אימוני שיעורי פילאטיס, מתיחות ונשימות. ,Core חיטוב ו-

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

19:30-20:30

נשים ב'

ראשון

20:30-21:30

גברים

19:30-20:30

נשים א' שני

אולם ספורט כפר ויתקין

₪ 240

נועה ברקמן

19:00-20:00

נשים ב' שלישי

19:30-20:30

נשים א'

רביעי

20:30-21:30

גברים

יוגה ויניאסה דרך אימון תנועתית ופתוחה, באמצעות תרגול מגוון אנו שומרים על הריכוז, העניין והסקרנות תוך הנחייה שיטתית שיש בה הגיון פנימי מחד והקשבה ליכולות וצורכי המתאמנים מאידך. מיועד לכולם ולכולן.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

גיל

מדריך

כפר ויתקין

8:30-9:45

מיכל סיני מבוגרים שלישי

₪ 220

18

אמנות

ציור אינטואיטיבי מוסיקלי לצייר מוסיקה, הינו מסע אל עולם של חופש פנימי. בתהליך זה נרכוש ידע שהוא תוספת משמעותית לכלים וטכניקות מעולם הצבע. ונשלב גם קצב ומוסיקה כשם שעולם המוסיקה מורכב צבעים, ציור אף הוא מבטא קצב. במפגשים שלנו נחבר בין שני העולמות יעל פליס, בעלת רקע בתקשורת חזותית ועיצוב גרפי, מלמדת ציור בחינוך בלתי פורמלי ברוח המונטסורי.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

מדריך

+ ₪ 180 ₪ 30 חומרים

בגד כפת כפר ויתקין

8:30-10:00

שני

יעל פליס

סל אומנויות בסדנה נלמד מלוא הסל אומנויות: סריגת תיקים, עבודה עם הדבקת מפיות, יצירת פיצוצים, מוביילים, פסיפס זכוכית ופסיפס קרמי, קליעה בנצרים, טכניקות פשוטות להכנת אביזרי אופנה ועבודות לא שגרתיות נוספות.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

מדריך

+ ₪ 180 ₪ 30 חומרים

כפר ויתקין

11:00-13:00

רביעי

רותי בזק

19

העשרה

סדנת צילום, שדה ראייה מפגשים במהלך הסתיו והחורף (נובמבר-מרץ) בהם נעסוק בצילום (ציור) ואומנות, 12 אופטיקה ואור, נקודת מבט אישית, טכניקות שונות ועוד. המשתתפים מצלמים, מציגים עבודות בפני הקבוצה ולוקחים חלק בשיח. יתקיימו מפגשים מעשיים ויציאה לצילום משותף. המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים. מומלץ לבוא עם מצלמה שמאפשרת לקחת חלק פעיל בצילום (בחירת צמצם ומהירות תריס).

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

מדריך

₪ 1440 לסדנה

כפר ויתקין

19:00-21:00

שלישי

טל עופר

"מה שמה" עם מי הייתן שותות קפה? בשיתוף עם זית מפגשים 10 סדרת מפגשים עם נשים "על זמניות", דרך מדרש שם, טקסטים, שירים, סאטירה, תיאטרון ועוד. יחד נחפש את החיבורים ונשאב השראה ליחסים שלנו עם עצמנו ועם העולם. בסיום, נקיים משתה חגיגי בו תשתתפנה (פיזית ורוחנית) כל הנשים שליוו אותנו לאורך הסדרה. מנחת קבוצות לומדות – סוגיות חיים, מקימת קלאס – משחקים מנחה: ענבל בריסקין – פרי, וכתיבת תוכן. 054-9290060 הרשמה דרך עדי

מחיר לחודש

שעות

יום

קהל יעד

מנחה

ענבל בריסקין

שני )אחת לשבועיים(

נשים

20:00-22:00

₪ 650

20

קורס ערבית מדוברת מפגשים של לימוד מילים מחיי היום יום, פעלים, הגייה נכונה ועוד, תוך תרגול מעמיק ושיחה. 16

מחיר הקורס כולל חוברת ללימוד ותרגול. בהדרכת אחכי ערבי- המרכז ללימודי ערבית

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

מדריך

17:30-19:30 19:30 – 21:30

מתחילים מתדקמים

'

מרכז קהילתי חוף חפר

שני

רועי סרג

₪ 220

משאת נפש

בשיתוף עם זית מסע בעקבות שאלות משמעותיות בחיים.

בחבורה וכיחידים, נעורר את השאלות הגדולות המעסיקות את הקיום האנושי ואת כל אחד מאתנו באופן אישי וננסה למצוא להן מענה במרחבי ההגות היהודית והכללית. השנה נתמקד בהגותו של הרב קוק, מענקי הרוח של דור התחייה הלאומית.  במחשבת ישראל, מורה ומנחה בתחום ההתחדשות היהודית MA , ליאור העברי מנחה: 054-9290060 הרשמה דרך עדי

מחיר לחודש

שעות 20:00

יום

מנחה

₪ 1200 לקורס

שלישי

ליאור העברי

ברידג' מפתח מיומנות חשיבה, זיכרון, תכנון וריכוז, מפתח כישורים חברתיים ומהווה בילוי מהנה. יישוב מחיר לחודש שעות יום מדריך

₪ 170 לפעם בשבוע ₪ 290

9:00-11:30

ראשון

כפר ויתקין

חורחה שרו

לפעמיים בשבוע ₪ 425 כרטיסיה

20:00-22:00

שלישי

21

ותיקים

התעמלות בריאותית התעמלות בריאותית משולבת תנועה משיטות שונות. עבודה על נשימה, תנועה בכל מצב ולכל טווח אפשרי. ההתעמלות הבריאותית מעצימה את תחושת החיות של הגוף ועוזרת לקיים חיים בריאים ותקינים.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

מנחה

8:30-9:30

שלישי

ענת הנקין

כפר ויתקין

₪ 180

לרקוד לבריאות ריקודים סלוניים למטופלי פרקינסון. לריקוד השפעה טובה על תפקידים רבים, גופניים ושכליים. כאשר מתאמנים בריקוד, המוח נדרש להתמודד עם אתגרים מגוונים. בנוסף, הריקוד משמח ומשפר את מצב הרוח.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

מנחה

אשר ביה"ס לריקוד "הבנרה "

₪ 280 כולל בן זוג מלווה

19:15-20:30

שלישי

כפר ויתקין

22

יוגה ויניאסה דרך אימון תנועתית ופתוחה, באמצעות תרגול מגוון אנו שומרים על הריכוז, העניין והסקרנות תוך הנחייה שיטתית שיש בה הגיון פנימי מחד והקשבה ליכולות וצורכי המתאמנים מאידך. מיועד לכולם ולכולן.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

מנחה

10:00-11:00

שלישי

מיכל סיני

כפר ויתקין

₪ 220

צ'י קונג אומנות המאפשרת שמירה ותחזוקה של בריאות, עוצמה וכושר גופני, בשילוב תמיכה בהתפתחות הרוחנית של המתרגל. בהדרכת יוסי ברר:- מורה ותיק ומנוסה המתמחה בהדרכת ותיקים.

יישוב

מחיר לחודש

שעות

יום

מנחה

פיס כפר ויתקין

8:30-9:15

שני

יוסי ברר

₪ 180

23

24

Made with FlippingBook Ebook Creator