חוגי המרכז הקהילתי עמק חפר 2020-2021 תשפ"א

2021 מלגות המועצה לשנת בשיתוף מפעל הפיס והמרכז האקדמי רופין ההרשמה נפתחת! תנאי סף לקבלת המגלה:

שנים 4 ותק מגורים בעמק חפר של • לימודים במוסד המוכר על-ידי המל"ג • 18-30 גילאי • ניתן לקבל את מלגת המועצה עד פעמיים. • milgot@hefer.org.il לפרטים בשמת פלמוד, רכזת מלגות : 31.10.20 ההרשמה עד

34

Made with FlippingBook Annual report