חוגי המרכז הקהילתי עמק חפר 2020-2021 תשפ"א

לומדים תלמוד הגדות על מגפות נעיין במסכת תענית בסיפורי אגדה על התמודדות החכמים והעם אל מול מגפות. ד"ר חיים ליכט מנחה: ש"ח 100 : גבעת חיים איחוד מחיר | 18:00 | ימי ראשון אחת לשבוע ל' באלול 18.10.20 : פתיחה בתי מדרש וקבוצות לומדות זית  היא יוזמה א-פוליטית שאינה משתייכת לאף זרם פתוחה ופונה לכולם. הצטרפו אלינו, לנטוע נטיעות קרובות ללב, בשדה התרבות העברית בעמק. לקראת השנה החדשה מזמינים אתכם.ן ללמוד יחד, לחלוק מחשבות, לחלוק על עמדות, להקשיב ולהעמיק. קבוצות הלימוד והסדנאות של זית תפתחנה אחרי החגים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו. המפגשים יתקיימו פנים אל פנים או בזום בהתאם לתנאים והנחיות משרד הבריאות. 052-4686746 עלית גורן-כץ | 054-9290060 לפרטים והרשמה: עדי נחשון זית - זהות יהודית תרבותית בעמק חפר זית פועלת עם הקהילה ביצירת תרבות עברית, מקומית מקורית, כזו המחוברת לשורשים שלנו ונותנת במה לשאלות וקונפליקטים שעולים מתוך השיח החברתי. 

בשיתוף המרכז לחינוך סביבתי חוות הנוי רעיון או הזיה עיון חי בהגותו של אהרן דוד גורדון בשיתוף המרכז לחינוך סביבתי חוות הנוי

מפגש עם הגותו של גורדון דרך תפיסת הזהות שלו הבנויה על מעגלים - מהיחיד, דרך המשפחה, האומה, האנושות, ועד הטבע בכללו - ובירור מושגים מרכזיים בתוכה. הלימוד ילווה בתרגילי כתיבה והתבוננות כדי להפיק מתוכו כלים למסע האישי של כל אחד בחייו. מנחה על הגותו של גורדון, עוסק בחינוך, חקלאות ואומנויות לחימה. מנחה: אלחנן לואיס, ש"ח 650 : מחיר | חוות הנוי | 18:00-21:00 | ימי שלישי ט' בחשוון 27.10.20 : פתיחה

45

Made with FlippingBook Annual report