חוגי המרכז הקהילתי עמק חפר 2020-2021 תשפ"א

ג'ודו ג'ודו היא אמנות לחימה מודרנית בעלת אופי ספורטיבי שנוסדה ביפן והיא בעלת אופי אוניברסלי ומתאים לכל הגילים. התנועות של הג'ודו הן בעלות השפעה מיוחדת על הגוף כיוון שהן מבוססות על תנועה אופטימלית, ניצול כוחו של היריב, תנועות ספירליות שמפתחות את הגוף ולא נמצאות בשימוש בחיי היום-יום.

מחיר לחודש

טלפון שלוחה

יישוב

יום שעות

גיל

מדריך

17:00-17:45 גן חובה ראשון

₪ 190

אור רן

17:15-18:00 ראשון 17:45-18:30 חמישי 16:15-17:15 16:15-17:00 ראשון וחמישי

ביה"ס

א'-ב'

חוף חפר 09-8664306 חופית

לג'ודו

₪ 190/260

ג'-ד'

ראשון בתיה חובה-ח' רביעי אדיב

בת חפר 054-8100651 בת חפר ₪ 230/260 15:30-21:00

15:45-16:30 ג'-ד' שלישי 16:30-17:15 א'-ב' שלישי 17:15-18:00 גן חובה שלישי 16:30-17:15 א'-ב' חמישי 17:15-18:00 ג'-ד' חמישי 18:00-18:45 ד'-ו' בנות חמישי 17:00-17:45 גן שלישי

₪ 190 לפעם בשבוע ₪ 250 לפעמיים בשבוע

שפלת חפר

09-9747230

קדם

גיל עופר

₪ 180

₪ 180/250 16:15-17:00

א'-ב' שלישי בנים בנות שלישי יסודי ג'-ד' שלישי בנים בנות חמישי יסודי א'-ב' חמישי בנים ג'-ד' חמישי בנים

₪ 180/250 17:45-18:30

אביב רג'ואן

כפר הרא"ה

₪ 180/250 18:30-19:15

צפון חפר 09-8973332

₪ 180/250 16:30-17:15

₪ 180/250 17:15-18:00

₪ 180/250 18:00-18:45

ספורט

6

Made with FlippingBook Annual report