חוגי המרכז הקהילתי שלוחת צפון חפר 2020-2021 תשפ"א

שער החוברת1
דברי פתיחה2
תקנון הרשמה3
לוח חופשות5
ילדים6
מבוגרים12
תבנית מרוכזת13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online