חוגי המרכז הקהילתי שלוחת צפון חפר 2020-2021 תשפ"א

2021-2020 לוח חופשות חוגים תשפ"א

הערות

תאריך

יום

מועדים

20.9.20 ב' בתשרי

ראשון

ראש השנה

27-28.9.20 ט'-י' בתשרי 28.3-1.4.21 טו'-יט' בניסן

ערב יום הכפורים ויום הכפורים

ראשון-שני

ראשון-חמישי

פסח וחוה"מ פסח

פעילות החוגים תסתיים 18:00 בשעה

7.4.21 כו' בניסן

רביעי

ערב יום השואה

ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה

פעילות החוגים תסתיים 18:00 בשעה

13.4.21 א' באייר

שלישי

14.4.21 ב' באייר

רביעי

15.4.21 ג' באייר

חמישי

יום העצמאות

16-17.5.21 ה'-ו' בסיוון

ראשון-שני

שבועות

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online