ספר תהילים

ק ח צ י ת ו ע ו ש י ם י ל י ה ת ק ה ת

ספר תהילים “ישועות יצחק“ בתוספת סגולות מיוחדות שחיבר מורנו ורבנו ועט”ר זקן המקובלים בארץ ובעולם יצחק כדורי כמוהר”ר זצוק”ל לזווג ,פרנסה, בנים עין הרע, ועוד... ובסוף הספר התפילה הנוראה והחשובה” ישועות יצחק תפילת

בן פורת יוסף בן פורת עלי עין

סיפורי ניסים מהציון

יום הילולא דצדיקייא כ"ט בטבת

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online