הפורמט הדיגיטלי שלי - דוגמת ספר מחזור דיגיטלי אינטראקטיבי

כתה יב' 1 - אורן יוספי

אורן יוספי

יודע לנגן ולכולם מפרגן וכל השבוע לטיול הג'יפים מתכונן מטורף על הטבע ועל טיולים מוקף חברים ותמיד בעניינים

Made with FlippingBook - Online catalogs