הפורמט הדיגיטלי שלי - דוגמת ספר מחזור דיגיטלי אינטראקטיבי

ילד נבון, כישרון בחשבון למועצת תלמידים נבחר ראשון משחק עם כולם בטלוויזיה ובמחשב מתחשב, ועוזר פשוט להתאהב עידן פיסטוקי

Made with FlippingBook - Online catalogs