הפורמט הדיגיטלי שלי - דוגמת ספר מחזור דיגיטלי אינטראקטיבי

כתה יב' 1 - רונן מרציאנו

רונן מרציאנו

לרונן ישנם המון כינוים, רון, רונן, רוננצו'ק רונים,

גאון הכיתה, ציונים לו גבוהים גאון מחשבים שמוקף חברים

Made with FlippingBook - Online catalogs