הפורמט הדיגיטלי שלי - דוגמת ספר מחזור דיגיטלי אינטראקטיבי