גרסת עיצוב לרוחב - הפורמט הדיגיטלי שלי - המחשה

השוואה בין הפורמטים

כך זה נראה

בגרסת המחשב

גרסת אורך

גרסת רוחב

Made with FlippingBook Online newsletter