גרסת עיצוב לרוחב - הפורמט הדיגיטלי שלי - המחשה

כך זה נראה

בסמרטפון גרסת אורך

גרסת רוחב

Made with FlippingBook Online newsletter