הפורמט הדיגיטלי שלי. המרת קבצי PDF לפורמט דיגיטלי מקוון HTML5 המותאם למחשב סמרטפון וטאבלט

מדף ספרים פרסומים דיגיטליים לקוח המזמין חבילת עיבודים לפורמט דיגיטלי מקוון יכול לקבל כחלק מהשרות - בחינם מדף ספרים מקוון אותו ניתן לקבל בשתי שיטות

פרסומים בהזמנה( 6 האחת מדף כדוגמת מדף זה )מעל גיליונות( 12 והשנייה כמדף מעוצב )ללקוחות המזמינים מעל תוכלו לראות מספר דוגמאות בתיק העבודות

Made with FlippingBook HTML5