הפורמט הדיגיטלי שלי. המרת קבצי PDF לפורמט דיגיטלי מקוון HTML5 המותאם למחשב סמרטפון וטאבלט

מה נמצא

בסרגל עליון כותרת הפרסום תהיה שם החוברת

פריט לאחר הכותרת הוא:דפים יצויין מספר העמודים וישנה חלונית קטנה שבה נרשם מספר העמוד שאתם נמצאים בו ותוכלו להזין בו מספר אחר על מנת לדלג ישירות לאותו עמוד

קישור בסרגל עליון יוביל לאתר הלקוח או כתובת אחרת לפי בחירתו )למשל פייסבוק פעיל(

Made with FlippingBook HTML5