מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

2 שלב מיפוי מעגלי פגיעה

מעורבים ישירים נפגעים/ות וקורבנות,

תוקפים/ות

משפחה

אזור

קהילה

פרט

עדים ו"כמעט נפגעו"

קבוצות קרובות: גיל, שייכות לאותה מערכת, מקום עבודה או

משפחה וחברים

בתי ספר ועוד

רגישות מיוחדת

קבוצות בעלות

אזור - חוגים

סטטוס

- 17 -

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online