מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

3 שלב הפעלת נוהל משבר

- 18 הערכת מצב ראשונה בצוות מנהל – טופס הערכת מצב תחום/ נושא עובדות (מה קרה, מתי, איפה, למי) משמעויות (על מי משפיע, איך משפיע, מהם הצרכים) מסקנות והמלצות (התערבויות, מיפוי צרכים נוספים) משאבים נדרשים (גיוס כוח אדם נוסף, תקציב להתערבות, אנשי מקצוע מלווים) לו"ז ביצוע סדר הדוברים משתנה לפי סוג האירוע מנהל או מנהלת האירוע המענים חינוך רווחה דוברות

פתיחה והסבר: כיצד תתבצע הערכת המצב. בקשה לעניניות ותימצות. הדגשת תפקיד הצוות – לייצר סדר בעובדות, לזהות צרכים ולתכנן את

אחר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online