מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

טופס מעקב החלטות 4 שלב ניהול מתמשך

אחראי/ת

לביצוע

מס' תאריך פעולה ביצוע תוצאות פעולת המשך

6

5

4

3

2

1

- 19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online