מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

עקרונות סיוע לקהילה בשעת חירום

לעזור להם לעזור לעצמם, לייצר תחושת מסוגלות, אוכלוסיה כמכפיל כוח. שימור רציפויות (קוגנטיבית, תפקידית, חברתית, זהותית) של היחיד והקהילה. שמירת מינימום תלות בעזרה חיצונית או עזרה של גורם רישמי. הפיכת התגובה השלילית לפעולה חיובית. מניעה / הפחתה של רווחים משניים. עיגון הצלחה ראשונית על מנת לבנות אמון של הקהילה.

מתן מענה רציף לקהילה באמצעות מידע. מה שעובד טוב בשגרה יעבוד טוב גם בחירום.

-24-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online