מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

מתי מפעילים צח"י?

אירוע חירום שמשנה שגרה. כל אירוע חירום שיש בו סיכון לחיי אדם או לרכוש. ככל שיש יותר מעגלי פגיעה בתוך הקהילה ומערכות הקהילה שבשגרה מתקשות לתת/לייצר מענה לצרכים השונים שעולים.

-25-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online